evolution tài xỉu online uy tín gaschoolstore | Click để nhập và nhận 308K

Chào mừng bạn đến với evolution tài xỉu online uy tín gaschoolstore
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó tổng giám đốcBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó tổng giám đốc Thông báo 15-12-2023 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó tổng giám đốc Tải về
2 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Bà Trần Ngọc HàBáo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Bà Trần Ngọc Hà Thông báo 29-11-2023 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Bà Trần Ngọc Hà Tải về
3 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thơm - Kiếm soát viênBáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thơm - Kiếm soát viên Thông báo 28-11-2023 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Trần Thị Thơm - Kiếm soát viên Tải về
4 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó Tổng giám đốcThông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó Tổng giám đốc Thông báo 09-11-2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Doãn Hạnh - Phó Tổng giám đốc Tải về
5 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đaThông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Thông báo 12-09-2023 Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Tải về
6 Thông báo của HSX v/v thay đổi đăng ký niêm yết và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yếtThông báo của HSX v/v thay đổi đăng ký niêm yết và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết Thông báo 31-08-2023 Thông báo của HSX v/v thay đổi đăng ký niêm yết và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết Tải về
7 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 Thông báo 28-08-2023 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 Tải về
8 Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán HAH - thay đổi lần thứ 5Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán HAH - thay đổi lần thứ 5 Thông báo 24-08-2023 Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán HAH - thay đổi lần thứ 5 Tải về
9 Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Thông báo 18-08-2023 Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Tải về
10 Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Thông báo 15-08-2023 Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27