evolution tài xỉu online uy tín gaschoolstore | Click để nhập và nhận 308K

Chào mừng bạn đến với evolution tài xỉu online uy tín gaschoolstore
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 51 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 51 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 50 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 50 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 50 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 50 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 49 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 49 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 49 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 47 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 47 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 47 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 46 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 46 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 46 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 45 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 45 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 45 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 44 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 44 - 2023

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA TUẦN: 44 - 2023

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27