evolution tài xỉu online uy tín gaschoolstore | Click để nhập và nhận 308K

Chào mừng bạn đến với evolution tài xỉu online uy tín gaschoolstore
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/12/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/12/2023 Nghị quyết - Biên bản 07-12-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/12/2023 Tải về
2 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/12/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/12/2023 Nghị quyết - Biên bản 04-12-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/12/2023 Tải về
3 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/11/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/11/2023 Nghị quyết - Biên bản 23-11-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/11/2023 Tải về
4 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/9/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/9/2023 Nghị quyết - Biên bản 29-09-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/9/2023 Tải về
5 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023 Nghị quyết - Biên bản 12-09-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/9/2023 Tải về
6 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/08/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/08/2023 Nghị quyết - Biên bản 18-08-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/08/2023 Tải về
7 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/07/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/07/2023 Nghị quyết - Biên bản 04-07-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/07/2023 Tải về
8 Biên bản họp Ban kiểm soát v/v bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028Biên bản họp Ban kiểm soát v/v bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Nghị quyết - Biên bản 21-06-2023 Biên bản họp Ban kiểm soát v/v bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
9 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/6/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/6/2023 Nghị quyết - Biên bản 21-06-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/6/2023 Tải về
10 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Nghị quyết - Biên bản 21-06-2023 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27