evolution tài xỉu online uy tín gaschoolstore | Click để nhập và nhận 308K

Chào mừng bạn đến với evolution tài xỉu online uy tín gaschoolstore
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 kèm giải trìnhBáo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 kèm giải trình Báo cáo tài chính 30-10-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 kèm giải trình Tải về
2 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 kèm giải trìnhBáo cáo tài chính quý 3 năm 2023 kèm giải trình Báo cáo tài chính 30-10-2023 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 kèm giải trình Tải về
3 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trìnhBáo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình Báo cáo tài chính 15-08-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình Tải về
4 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trìnhBáo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình Báo cáo tài chính 15-08-2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 kèm giải trình Tải về
5 Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 và giải trìnhBáo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 và giải trình Báo cáo tài chính 28-07-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 và giải trình Tải về
6 Báo cáo tài chính quý II năm 2023 và giải trìnhBáo cáo tài chính quý II năm 2023 và giải trình Báo cáo tài chính 28-07-2023 Báo cáo tài chính quý II năm 2023 và giải trình Tải về
7 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023 Báo cáo tài chính 28-04-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023 Tải về
8 Báo cáo tài chính quý I năm 2023Báo cáo tài chính quý I năm 2023 Báo cáo tài chính 28-04-2023 Báo cáo tài chính quý I năm 2023 Tải về
9 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Báo cáo tài chính 15-02-2023 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Tải về
10 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Báo cáo tài chính 15-02-2023 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27